محصولات

کارخانه

قیمت

مرتب سازی بر اساس :

ناودانی ساده UPE

تاریخ آخرین بروزرسانی
کد
سایز (cm)
طول شاخه (M)
وزن شاخه (Kg)
محل تحویل
قیمت (تومان)
کارخانه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
272
6
6
27
بنگاه تهران
تماس بگیرید
جویانورد فولاد تهران
271
6
6
24
بنگاه تهران
تماس بگیرید
جویانورد فولاد تهران
270
6
6
24
بنگاه تهران
تماس بگیرید
شکفته مشهد
269
6
6
24
کارخانه
تماس بگیرید
شکفته مشهد
268
8
12
کارخانه
تماس بگیرید
فولاد نصر آذربایجان
267
8
6
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد نصر آذربایجان
266
8
12
85
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ناب تبریز
265
8
6
37
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ناب تبریز
264
8
6
29
بنگاه تهران
تماس بگیرید
جویانورد فولاد تهران
263
8
6
39
بنگاه تهران
تماس بگیرید
جویانورد فولاد تهران
262
8
12
63
بنگاه تهران
تماس بگیرید
شکفته مشهد
261
8
6
31.5
بنگاه تهران
تماس بگیرید
شکفته مشهد
260
8
12
63
کارخانه
تماس بگیرید
شکفته مشهد
259
8
6
31.5
کارخانه
تماس بگیرید
شکفته مشهد
258
10
12
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد نصر آذربایجان
257
10
6
بنگاه تهران
تماس بگیرید
فولاد نصر آذربایجان
256
10
12
103
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ناب تبریز
255
10
6
51
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ناب تبریز
254
10
6
47
بنگاه تهران
تماس بگیرید
جویانورد فولاد تهران
253
10
6
47
بنگاه تهران
تماس بگیرید
جویانورد فولاد تهران
252
10
6
48
بنگاه تهران
تماس بگیرید
آریان فولاد
251
10
12
80
بنگاه تهران
تماس بگیرید
شکفته مشهد
250
10
6
40
بنگاه تهران
تماس بگیرید
شکفته مشهد
249
10
12
80
کارخانه
تماس بگیرید
شکفته مشهد
248
10
6
40
کارخانه
تماس بگیرید
شکفته مشهد
247
12
12
118
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ناب تبریز
246
12
6
60
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ناب تبریز
245
12
12
104
بنگاه تهران
تماس بگیرید
شکفته مشهد
244
12
6
49
بنگاه تهران
تماس بگیرید
شکفته مشهد
243
12
12
104
کارخانه
تماس بگیرید
شکفته مشهد
242
12
6
49
کارخانه
تماس بگیرید
شکفته مشهد
241
14
6
67
کارخانه
تماس بگیرید
شکفته مشهد
240
14
6
135
کارخانه
تماس بگیرید
شکفته مشهد
239
14
6
67
بنگاه تهران
تماس بگیرید
شکفته مشهد
238
14
6
135
بنگاه تهران
تماس بگیرید
شکفته مشهد
237
14
6
74
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ناب تبریز
236
14
12
139
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ناب تبریز
235
16
6
84
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ناب تبریز
234
16
12
171
بنگاه تهران
تماس بگیرید
ناب تبریز

ساده (UPE)