محصولات

قیمت پروفیل سپری

تاریخ آخرین بروزرسانی 1401/12/11
مرتب سازی بر اساس :
  • خروجی اکسل
کد
نام محصول
سایز
طول شاخه (متر)
وزن هرشاخه
محل تحویل
قیمت (تومان)
کارخانه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1336
سپری 2
2
6
6
بنگاه تهران
23,600
-
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1335
سپری 2.5
2.5
6
8
بنگاه تهران
23,600
-
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1334
سپری 3
3
6
11
بنگاه تهران
23,600
-
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1333
سپری 4
4
6
14
بنگاه تهران
23,600
-
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1332
سپری 5
5
6
18
بنگاه تهران
23,600
-
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1331
سپری 6
6
6
23
بنگاه تهران
23,600
-
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1330
سپری 7
7
6
26
بنگاه تهران
23,600
-
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1329
سپری 8
8
6
38
بنگاه تهران
23,600
-
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1328
سپری 9
9
6
50
بنگاه تهران
23,600
-
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1327
سپری 10
10
6
62
بنگاه تهران
23,600
-
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1326
سپری 11
11
6
80
بنگاه تهران
23,600
-
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1325
سپری 12
12
6
98
بنگاه تهران
23,600
-
مشاهده و خرید
نمودار قیمت