محصولات

قیمت لوله درزدار

تاریخ آخرین بروزرسانی 1401/12/11
مرتب سازی بر اساس :
  • خروجی اکسل
کد
نام محصول
سایز (in)
استاندارد
ضخامت
محل تحویل
قیمت (تومان)
کارخانه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
546
-
1 اینچ
صنعتی
2
بنگاه تهران
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
545
-
1/2 3 اینچ
صنعتی
2
بنگاه تهران
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
544
-
1/2 2 اینچ
صنعتی
2
بنگاه تهران
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
543
-
1/4 1 اینچ
صنعتی
2
بنگاه تهران
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
542
-
1/2 اینچ
تست آب
2
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
541
-
1/2 اینچ
صنعتی
2
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
540
-
1/2 اینچ
2
بنگاه تهران
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
539
-
3/4 اینچ
صنعتی
2
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
538
-
3/4 اینچ
تست آب
2
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
537
-
3/4 اینچ
2
بنگاه تهران
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
536
-
1 اینچ
تست آب
2
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
535
-
1 اینچ
صنعتی
2
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
534
-
1/2 1 اینچ
صنعتی
2
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
533
-
1/4 1 اینچ
صنعتی
2
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
532
-
2 اینچ
صنعتی
2
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
531
-
2 اینچ
2
بنگاه تهران
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
530
-
1/2 2 اینچ
صنعتی
2
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
529
-
3 اینچ
صنعتی
2
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
528
-
3 اینچ
2
بنگاه تهران
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
527
-
4 اینچ
صنعتی
2
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
526
-
1 اینچ
صنعتی
2.5
بنگاه تهران
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
525
-
1/2 اینچ
تست گاز
2.5
بنگاه تهران
تماس بگیرید
سپنتا
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
524
-
4 اینچ
صنعتی
2.5
بنگاه تهران
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
523
-
1/2 اینچ
تست گاز
2.5
بنگاه تهران
تماس بگیرید
سپاهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
522
-
1/2 اینچ
تست گاز خانگی
2.5
کارخانه
تماس بگیرید
اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
521
-
3/4 اینچ
تست گاز
2.5
بنگاه تهران
تماس بگیرید
سپنتا
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
520
-
3/4 اینچ
تست گاز
2.5
بنگاه تهران
تماس بگیرید
سپاهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
519
-
1 اینچ
2.5
بنگاه تهران
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
518
-
1/2 اینچ
صنعتی
2.5
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
517
-
1/2 اینچ
تست آب
2.5
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
516
-
1/2 اینچ
2.5
بنگاه تهران
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
515
-
3/4 اینچ
صنعتی
2.5
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
514
-
3/4 اینچ
تست آب
2.5
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
513
-
3/4 اینچ
تست گاز خانگی
2.5
کارخانه
تماس بگیرید
اصفهان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
512
-
3/4 اینچ
2.5
بنگاه تهران
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
511
-
1 اینچ
تست آب
2.5
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
510
-
1 اینچ
صنعتی
2.5
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
509
-
1/2 1 اینچ
صنعتی
2.5
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
508
-
1/2 1 اینچ
تست آب
2.5
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
507
-
1/4 1 اینچ
تست آب
2.5
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
506
-
1/4 1 اینچ
صنعتی
2.5
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
505
-
1/4 1 اینچ
2.5
بنگاه تهران
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
504
-
2 اینچ
تست آب
2.5
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
503
-
2 اینچ
صنعتی
2.5
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
502
-
2 اینچ
2.5
بنگاه تهران
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
501
-
1/2 2 اینچ
صنعتی
2.5
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
500
-
1/2 2 اینچ
تست آب
2.5
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
499
-
1/2 2 اینچ
2.5
بنگاه تهران
تماس بگیرید
تهران
مشاهده و خرید
نمودار قیمت

درزدار - درزجوش