محصولات
مرتب سازی بر اساس :

قیمت لوله درزدار

تاریخ آخرین بروزرسانی
کد
سایز (in)
استاندارد
ضخامت
محل تحویل
قیمت (تومان)
کارخانه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
546
1 اینچ
صنعتی
2
بنگاه تهران
تماس بگیرید
تهران
545
1/2 3 اینچ
صنعتی
2
بنگاه تهران
تماس بگیرید
تهران
544
1/2 2 اینچ
صنعتی
2
بنگاه تهران
تماس بگیرید
تهران
543
1/4 1 اینچ
صنعتی
2
بنگاه تهران
تماس بگیرید
تهران
542
1/2 اینچ
تست آب
2
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
541
1/2 اینچ
صنعتی
2
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
540
1/2 اینچ
2
بنگاه تهران
تماس بگیرید
تهران
539
3/4 اینچ
صنعتی
2
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
538
3/4 اینچ
تست آب
2
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
537
3/4 اینچ
2
بنگاه تهران
تماس بگیرید
تهران
536
1 اینچ
تست آب
2
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
535
1 اینچ
صنعتی
2
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
534
1/2 1 اینچ
صنعتی
2
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
533
1/4 1 اینچ
صنعتی
2
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
532
2 اینچ
صنعتی
2
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
531
2 اینچ
2
بنگاه تهران
تماس بگیرید
تهران
530
1/2 2 اینچ
صنعتی
2
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
529
3 اینچ
صنعتی
2
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
528
3 اینچ
2
بنگاه تهران
تماس بگیرید
تهران
527
4 اینچ
صنعتی
2
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
526
1 اینچ
صنعتی
2.5
بنگاه تهران
تماس بگیرید
تهران
525
1/2 اینچ
تست گاز
2.5
بنگاه تهران
تماس بگیرید
سپنتا
524
4 اینچ
صنعتی
2.5
بنگاه تهران
تماس بگیرید
تهران
523
1/2 اینچ
تست گاز
2.5
بنگاه تهران
تماس بگیرید
سپاهان
522
1/2 اینچ
تست گاز خانگی
2.5
کارخانه
تماس بگیرید
اصفهان
521
3/4 اینچ
تست گاز
2.5
بنگاه تهران
تماس بگیرید
سپنتا
520
3/4 اینچ
تست گاز
2.5
بنگاه تهران
تماس بگیرید
سپاهان
519
1 اینچ
2.5
بنگاه تهران
تماس بگیرید
تهران
518
1/2 اینچ
صنعتی
2.5
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
517
1/2 اینچ
تست آب
2.5
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
516
1/2 اینچ
2.5
بنگاه تهران
تماس بگیرید
تهران
515
3/4 اینچ
صنعتی
2.5
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
514
3/4 اینچ
تست آب
2.5
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
513
3/4 اینچ
تست گاز خانگی
2.5
کارخانه
تماس بگیرید
اصفهان
512
3/4 اینچ
2.5
بنگاه تهران
تماس بگیرید
تهران
511
1 اینچ
تست آب
2.5
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
510
1 اینچ
صنعتی
2.5
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
509
1/2 1 اینچ
صنعتی
2.5
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
508
1/2 1 اینچ
تست آب
2.5
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
507
1/4 1 اینچ
تست آب
2.5
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
506
1/4 1 اینچ
صنعتی
2.5
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
505
1/4 1 اینچ
2.5
بنگاه تهران
تماس بگیرید
تهران
504
2 اینچ
تست آب
2.5
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
503
2 اینچ
صنعتی
2.5
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
502
2 اینچ
2.5
بنگاه تهران
تماس بگیرید
تهران
501
1/2 2 اینچ
صنعتی
2.5
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
500
1/2 2 اینچ
تست آب
2.5
کارخانه
تماس بگیرید
تهران
499
1/2 2 اینچ
2.5
بنگاه تهران
تماس بگیرید
تهران

درزدار - درزجوش