محصولات

تاریخ آخرین بروزرسانی 1401/12/11
مرتب سازی بر اساس :
  • خروجی اکسل
کد
نام محصول
سایزyyyy
ضخامت (mm)yyy
حالتyyy
واحد
قیمت (تومان)
کارخانه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1360
توری پرسی 2*2
2*2
3.8
2*1
برگ
تماس بگیرید
-
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1359
توری پرسی 2*2
2*2
3.6
2*1
برگ
تماس بگیرید
-
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1358
توری پرسی 2*2
2*2
3
2*1
برگ
تماس بگیرید
-
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1357
توری پرسی 3*3
3*3
4
2*1
برگ
تماس بگیرید
-
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1356
توری پرسی 3*3
3*3
2*1
برگ
تماس بگیرید
-
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1355
توری پرسی 3*3
3*3
3.5
2*1
برگ
تماس بگیرید
-
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1354
توری پرسی 4*4
4*4
3
2*1
برگ
تماس بگیرید
-
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1353
توری پرسی 4*4
4*4
3.5
2*1
برگ
تماس بگیرید
-
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1352
توری پرسی 4*4
4*4
4
2*1
برگ
تماس بگیرید
-
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1351
توری پرسی 5*5
5*5
3.5
2*1
برگ
تماس بگیرید
-
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1350
توری پرسی 5*5
5*5
3.8
2*1
برگ
تماس بگیرید
-
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1349
توری پرسی 5*5
5*5
4.5
2*1
برگ
تماس بگیرید
-
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1348
توری پرسی 5*5
5*5
5
2*1
برگ
تماس بگیرید
-
مشاهده و خرید
نمودار قیمت