محصولات

قیمت ورق گالوانیزه

تاریخ آخرین بروزرسانی 1401/12/11
مرتب سازی بر اساس :
  • خروجی اکسل
کد
نام محصول
ضخامت(mm)
عرض (متر)
حالت
محل تحویل
قیمت (تومان)
کارخانه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1241
ورق گالوانیزه 0.4 میلیمتر
0.4
1
رول
بنگاه تهران
39,450
شهرکرد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1240
ورق گالوانیزه 0.5 میلیمتر
0.5
1
رول
بنگاه تهران
36,789
شهرکرد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1239
ورق گالوانیزه 0.5 میلیمتر
0.5
1.25
رول
بنگاه تهران
36,698
شهرکرد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1238
ورق گالوانیزه 0.6 میلیمتر
0.6
1
رول
بنگاه تهران
35,413
شهرکرد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1237
ورق گالوانیزه 0.6 میلیمتر
0.6
1.25
رول
بنگاه تهران
35,413
شهرکرد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1236
ورق گالوانیزه 0.7 میلیمتر
0.7
1
رول
بنگاه تهران
33,945
شهرکرد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1235
ورق گالوانیزه 0.7 میلیمتر
0.7
1.25
رول
بنگاه تهران
34,037
شهرکرد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1234
ورق گالوانیزه 0.8 میلیمتر
0.8
1
رول
بنگاه تهران
33,487
شهرکرد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1233
ورق گالوانیزه 0.8 میلیمتر
0.8
1.25
رول
بنگاه تهران
33,578
شهرکرد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1232
ورق گالوانیزه 0.9 میلیمتر
0.9
1
رول
بنگاه تهران
33,578
شهرکرد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1231
ورق گالوانیزه 0.9 میلیمتر
0.9
1.25
رول
بنگاه تهران
33,578
شهرکرد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1230
ورق گالوانیزه 1 میلیمتر
1
1
رول
بنگاه تهران
33,395
شهرکرد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1229
ورق گالوانیزه 1 میلیمتر
1
1.25
رول
بنگاه تهران
33,395
شهرکرد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1228
ورق گالوانیزه 1.2 میلیمتر
1.2
1
رول
بنگاه تهران
33,487
شهرکرد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1227
ورق گالوانیزه 1.2 میلیمتر
1.2
1.25
رول
بنگاه تهران
33,578
شهرکرد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1226
ورق گالوانیزه 1.5 میلیمتر
1.5
1
رول
بنگاه تهران
33,854
شهرکرد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1225
ورق گالوانیزه 1.5 میلیمتر
1.5
1.25
رول
بنگاه تهران
33,762
شهرکرد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1224
ورق گالوانیزه 2 میلیمتر
2
1.25
رول
بنگاه تهران
35,964
شهرکرد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1223
ورق گالوانیزه 2 میلیمتر
2
1
رول
بنگاه تهران
35,918
شهرکرد
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1221
ورق گالوانیزه 0.3 میلیمتر
0.3
1.25
رول
بنگاه تهران
46,800
کاشان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1220
ورق گالوانیزه 0.35 میلیمتر
0.35
1
رول
بنگاه تهران
46,000
کاشان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1219
ورق گالوانیزه 0.4 میلیمتر
0.4
1
رول
بنگاه تهران
44,800
کاشان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1218
ورق گالوانیزه 0.4 میلیمتر
0.4
1
رول
بنگاه تهران
42,400
کاشان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1217
ورق گالوانیزه 0.45 میلیمتر
0.45
1
رول
بنگاه تهران
43,400
کاشان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1216
ورق گالوانیزه 0.5 میلیمتر
0.5
1
رول
بنگاه تهران
43,400
کاشان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1215
ورق گالوانیزه 0.45 میلیمتر
0.45
1.25
رول
بنگاه تهران
39,358
کاشان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1214
ورق گالوانیزه 0.5 میلیمتر
0.5
1.25
رول
بنگاه تهران
37,799
کاشان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1213
ورق گالوانیزه 0.55 میلیمتر
0.55
1
رول
بنگاه تهران
37,707
کاشان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1212
ورق گالوانیزه 0.55 میلیمتر
0.55
1.25
رول
بنگاه تهران
37,707
کاشان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1211
ورق گالوانیزه 0.6 میلیمتر
0.6
1
رول
بنگاه تهران
36,056
کاشان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1210
ورق گالوانیزه 0.6 میلیمتر
0.6
1.25
رول
بنگاه تهران
35,597
کاشان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1209
ورق گالوانیزه 0.7 میلیمتر
0.7
1
رول
بنگاه تهران
34,955
کاشان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1208
ورق گالوانیزه 0.7 میلیمتر
0.7
1.25
رول
بنگاه تهران
34,725
کاشان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1207
ورق گالوانیزه 0.8 میلیمتر
0.8
1
رول
بنگاه تهران
34,129
کاشان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1206
ورق گالوانیزه 0.8 میلیمتر
0.8
1.25
رول
بنگاه تهران
34,175
کاشان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1205
ورق گالوانیزه 0.9 میلیمتر
0.9
1
رول
بنگاه تهران
34,129
کاشان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1204
ورق گالوانیزه 0.9 میلیمتر
0.9
1.25
رول
بنگاه تهران
34,037
کاشان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1203
ورق گالوانیزه 1 میلیمتر
1
1
رول
بنگاه تهران
34,037
کاشان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1202
ورق گالوانیزه 1 میلیمتر
1
1.25
رول
بنگاه تهران
34,129
کاشان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1201
ورق گالوانیزه 1.25 میلیمتر
1.25
1
رول
بنگاه تهران
34,129
کاشان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1200
ورق گالوانیزه 1.25 میلیمتر
1.25
1.25
رول
بنگاه تهران
34,037
کاشان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1199
ورق گالوانیزه 1.5 میلیمتر
1.5
1
رول
بنگاه تهران
34,679
کاشان
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1198
ورق گالوانیزه 0.4 میلیمتر
0.4
1
رول
بنگاه تهران
40,826
هفت الماس
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1197
ورق گالوانیزه 0.4 میلیمتر
0.4
1.25
رول
بنگاه تهران
40,826
هفت الماس
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1196
ورق گالوانیزه 0.5 میلیمتر
0.5
1
رول
بنگاه تهران
36,789
هفت الماس
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1195
ورق گالوانیزه 0.5 میلیمتر
0.5
1.25
رول
بنگاه تهران
36,881
هفت الماس
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1194
ورق گالوانیزه 0.6 میلیمتر
0.6
1
رول
بنگاه تهران
35,689
هفت الماس
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1193
ورق گالوانیزه 0.6 میلیمتر
0.6
1.25
رول
بنگاه تهران
35,689
هفت الماس
مشاهده و خرید
نمودار قیمت

ورق گالوانیزه چیست؟


ورق گالوانیزه به ورقی گفته می‌شود که با لایه‌ای از روی پوشیده شده است. کاربردهای مختلف ورق فولادی در محیط‌های مرطوب، تولید کنندگان آن را به فکر محافظت و افزایش دوام بیشتر آن انداخت. پوشش دادن سطحی ورق برای تبدیل شدن به ورق گالوانیزه، ایده‌ای عملی و بسیار کارآمد در این مورد بوده و همچنان هست.
کاربرد زیاد این ورق‌ گالوانیزه باعث شده تا نام آن زیاد شنیده شده باشد. یکی از انواع ورق‌های فولادی که تحت عملیات سطحی قرار گرفته و روی بهتر شدن خواص ضد خوردگی و اکسیداسیون آن کار شده، ورق گالوانیزه است. ترکیب روی و فولاد در مواجهه با رطوبت و فرایند اکسید شدن، به اکسیداسیون روی منجر می‌شود. فداشوندگی روی در کنار آهن باعث شده تا ورق گالوانیزه از خوردگی و سوراخ شدن در امان بماند.
حال باید بدانید که گالوانیزه کردن ورق با دو روش به اصطلاح گرم و سرد قابل انجام است. گالوانیزه کردن گرم یا غوطه وری ورق بیشتر در صنایع قابل ساتفاده است و خواص بهتری دارد.در دسته انواع ورق می باشد.


انواع ورق گالوانیزه


ورق گالوانیزه در انواع مختلفی تولید می‌شود که هرکدام ویژگی‌های خاصی داشته و کاربردهای متفاوتی دارند. در ادامه به بیان ویژگی‌های انواع ورق گالوانیزه خواهیم پرداخت.


ورق گالوانیزه گرم


این نوع ورق‌ها با استفاده از روش گالوانیزاسیون گرم تولید می‌شوند. در کشور ایران معمولا روش غوطه وری برای ایجاد این پوشش کاربرد دارد. این نوع از ورق‌ها به دلیل رابطه‌ای که بین روی و فولاد ایجاد می‌شود استحکام زیادی دارند و در نتیجه دوام بیشتری نیز خواهند داشت.فرایند این روش با شناور کردن فلز پایه در مخزن روی مذاب با دمای 460 درجه سانتیگراد انجام می‌شود. بدین صورت که ابتدا مخزن روی را به دمای 460 درجه سانتیگراد رسانده، سپس فلز پایه را در این مخزن غوطه ور می‌کنیم. در این روش بر روی فلز پایه چندین لایه ضدخورندگی که ترکیبی از فلز و روی(Zn) است به وجود می‌آید که پس از خارج شدن از مذاب باعث واکنش بین روی(Zn) با اکسیژن و کرین می‌شود که لایه ضد زنگ و اکسایش را ایجاد می‌کند.از ویژگی ها و علایم گالوانیزه گرم متوان به لایه گالوانیزه شده مات و سطح غیر یکنواخت و صیقل نشده نام برد که خود نشان از گالوانیزه گرم دارند.

 

ورق گالوانیزه سرد


این نوع از ورق‌های گالوانیزه به ورق‌های تولیدی به روش گالوانیزه سرد اشاره دارد. فرایند تولید آن با پاشش محلول نمک روی(Zn) و آب و یا نمک روی(Zn) و اسید (الکترولیت) بر روی فلز پایه صورت می‌گیرد. در این روش به دلیل یکنواختی پاشش ضخامت روی(Zn) کاهش می‌یابد ولی باعث یکنواخت‌تر شدن سطح و صیقلی بودن سطح روی می‌شود. این روش در ورق‌های گالوانیزه شده بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد به دلیل براق بودن و صیقلی بودن سطح گالوانیزه شده. همچنین در وسایل و ابزار کوچک که نیاز به ضخامت کم دارند مانند پیچ‌ها و یا تسمه‌های آبرو از این روش استفاده می‌گردد.
قابل ذکر است که بدانید ورق‌های گالوانیزه براساس نوع فرمینگ هم به مواردی نظیر ورق شادولاین، شیروانی، کرکره رول آف، عرشه فولادی، گاردریل، رنگی، بدنه کانکس و کانال‌های پیش ساخته تقسیم می‌شوند.


کاربرد ورق گالوانیزه

 

ورق‌های فولادی گالوانیزه به طور گسترده‌ و وسیع در کاربردهای مختلفی قابل استفاده هستند. در اینجا می‌خواهیم به برخی از کاربردهای آن‌ها اشاره کنیم.
1- تجهیزات کشاورزی مانند سیلوهای غلات، سمپاش‌ها و..... .
2- قسمت‌هایی از خودرو مانند بدنه خودرو، اتوبوس و کامیون، کف کابین، فیلترهای هوا و روغن، مخزن‌های سوخت و روغن و لوله‌های خروجی.
3- مصارف ساختمانی مثل سقف، دیوارهای جانبی، پارتیشن‌ها، پانل‌ها، ناودان‌های کرکره‌ای، نرده‌ها، سقف‌های کاذب، دیوارهای جدا کننده و..... .
4- مصارف خانگی مانند صندوق، جعبه یخ، وان، سطل، مخازن آب، ماشین‌های لباس شویی، درهای حمام و... .
5- ابزار برقی مانند کولر گازی، فریزرها، تابلوهای الکتریکی، لامپ‌های تزئینی و.... .
6- وسایل و مبلمانی مانند کمد، میز، کابینت، قفسه، صندلی‌های سبک وزن و.... .


قیمت ورق گالوانیزه


قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه به موارد مختلفی مانند ضخامت ورق، کیفیت و همچنین کارخانه تولید کننده آن بستگی دارد. قیمت این محصولات نیز مانند سایر محصولات موجود در بازار همواره در حال تغییر است و مواردی مانند نوسانات قیمت ارز، نفت و گران شدن مواد اولیه روی قیمت این محصولات تاثیرگذار هستند.


قیمت ورق گالوانیزه کانال کولر


شما می‌توانید برای مطلع شدن از قیمت این ورق‌ها به سایت برج آهن سر بزنید و از قیمت به روز آگاه شوید.


قیمت ورق گالوانیزه شیروانی


قیمت این ورق‌ها به عوامل مختلفی مانند اندازه ورق، وزن ورق، کیفیت تولید، جنس، رنگ و کارخانه تولید کننده آن بستگی دارد.


قیمت ورق گالوانیزه 55


قیمت این ورق‌های باتوجه به عوامل مختلفی که در بالا با آن‌ها اشاره کردیم بسیار متغیر است و اگر قصد خرید آن‌ها را دارید می‌توانید از طریق فروشگاه آهن آلات برج آهن اقدام کنید و با بهترین قیمت صاحب باکیفیت‌ترین محصولات شوید.