محصولات

قیمت ناودانی اروپایی

تاریخ آخرین بروزرسانی 1401/12/11
مرتب سازی بر اساس :
  • خروجی اکسل
کد
نام محصول
سایز
طول شاخ(متر)
محل تحویل
قیمت (تومان)
کارخانه
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1346
ناودانی 10
10
12
بنگاه تهران
27,800
-
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1345
ناودانی 12
12
12
بنگاه تهران
27,800
-
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1344
ناودانی 14
14
12
بنگاه تهران
26,800
-
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1343
ناودانی 16
16
12
بنگاه تهران
24,400
-
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1342
ناودانی 18
18
12
بنگاه تهران
24,400
-
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1341
ناودانی 20
20
12
بنگاه تهران
27,400
-
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1340
ناودانی 22
22
12
بنگاه تهران
27,400
-
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1339
ناودانی 24
24
12
بنگاه تهران
27,400
-
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1338
ناودانی 26
26
12
بنگاه تهران
39,000
-
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1337
ناودانی 28
28
13
بنگاه تهران
39,000
-
مشاهده و خرید
نمودار قیمت
1347
ناودانی 8
8
12
بنگاه تهران
تماس بگیرید
-
مشاهده و خرید
نمودار قیمت

اروپایی (UNP)