پروفیل صنعتی 300*300

رنگ:
شاخه:

اشتراک گذاری

قیمت (تومان)

0

قیمت:
تومان
تخفیف:
تومان
قیمت نهایی:

تومان
detail

مشخصات کلی

پروفیل صنعتی 300*300 شش میل کالوب یا به عبارتی پروفیل 6*300*300 که وزن هر اشخه 12 متری آن 720 کیلوگرم می باشد.

سایز:
محل تحویل:
ضخامت:
طول شاخه:
نام محصول:
پروفیل صنعتی 300*300
ضخامت (mm):
6
حالت:
12 متری
محل تحویل :
کارخانه
افزودن نظر
similar

محصولات

مشابه