پروفیل صنعتی 180*180

رنگ:
شاخه:

اشتراک گذاری

قیمت (تومان)

0

قیمت:
تومان
تخفیف:
تومان
قیمت نهایی:

تومان
detail

مشخصات کلی

پروفیل صنعتی 180*180 ده میل کالوب یا به عبارتی پروفیل 10*180*180 که وزن هر شاخه 12 متری ان 720کیلوگرم می باشد.

سایز:
محل تحویل:
ضخامت:
طول شاخه:
نام محصول:
پروفیل صنعتی 180*180
ضخامت (mm):
10
حالت:
12 متری
محل تحویل :
کارخانه
افزودن نظر
similar

محصولات

مشابه