پروفیل 3*20*20

رنگ:
شاخه:

اشتراک گذاری

قیمت (تومان)

0

قیمت:
تومان
تخفیف:
تومان
قیمت نهایی:

تومان
detail

مشخصات کلی

پروفیل 20 در 20 سه میل یابه عبارتی پروفیل دوسانتی متر در دو سانتی متر که با توجه ورق مصرفی وزن یک شاخه شش متری آن بین 11 تا 13 کیلوگرم متغیر می باشد.

افزودن نظر
similar

محصولات

مشابه