پروفیل 4*10*10

رنگ:
شاخه:

اشتراک گذاری

قیمت (تومان)

0

قیمت:
تومان
تخفیف:
تومان
قیمت نهایی:

تومان
detail

مشخصات کلی

پروفیل 10*10چهارمیل(یک سانتی متر در یک سانتی متر)که که با توجه به ورق مورد استفاده وزن یک شاخه شش متری آن بین 7 تا 9 کیلوگرم‌متغیر می باشد.

افزودن نظر
similar

محصولات

مشابه