پروفیل 2*20*80

رنگ:
شاخه:

اشتراک گذاری

قیمت (تومان)

0

قیمت:
تومان
تخفیف:
تومان
قیمت نهایی:

تومان
detail

مشخصات کلی

پروفیل 80*20 دومیل یا به عبارتی پروفیل هشت سانتی متر در دوسانتی متر با ضخامت دومیل که باتوجه به ورق مصرفی و وزنه هرشاخه شش متری آن بین 19 تا 21 کیلوگرم‌متغیر می باشد.

افزودن نظر
similar

محصولات

مشابه