پروفیل 2*80*30

رنگ:
شاخه:

اشتراک گذاری

قیمت (تومان)

0

قیمت:
تومان
تخفیف:
تومان
قیمت نهایی:

تومان
detail

مشخصات کلی

پروفیل 30*80دومیل یا به عبارتی قوطی هشت سانتی متر در سه سانتی متر باضخامت دومیل که‌هر شاخه شش ماری آن وزنی‌حدود ۲۰تا ۲۲ کیلو‌گرم،هرشاخه شش متری آن می باشد.

افزودن نظر
similar

محصولات

مشابه