پروفیل 2*20*60

رنگ:
شاخه:

اشتراک گذاری

قیمت (تومان)

0

قیمت:
تومان
تخفیف:
تومان
قیمت نهایی:

تومان
detail

مشخصات کلی

پروفیل 20*60 دومیل یا به عبارتی پروفیل شش سانتی متر در دوسانتی متر با ضخامت دومیلی متر که وزن یک شاخه 6 متری آن با توجه ورق مصرفی آن بین 15 تا 17 کیلوگرم متغیر می باشد.

افزودن نظر
similar

محصولات

مشابه