پروفیل 2*10*40

رنگ:
شاخه:

اشتراک گذاری

قیمت (تومان)

0

قیمت:
تومان
تخفیف:
تومان
قیمت نهایی:

تومان
detail

مشخصات کلی

 پروفیل 10*40 یا به عبارتی پروفیل چهارسانتی متر در یک سانتی متر با ضخامت دومیلی متر که به ندرت مورد استفاده قرار میگیرد با توجه به ورق مصرفی وزن هر شاخه شش متری آن بین 9 تا 11 کیلوگرم متغیر می باشد.

افزودن نظر
similar

محصولات

مشابه