پروفیل 2*30*40

رنگ:
شاخه:

اشتراک گذاری

قیمت (تومان)

0

قیمت:
تومان
تخفیف:
تومان
قیمت نهایی:

تومان
detail

مشخصات کلی

 پروفیل 40*30 دومیل یا به عبارتی پروفیل چهارسانتی متر در سه سانتی متر با ضخامت دومیلی متر که با توجه ورق مصرفی وزن هر شاخه شش متری آن بین 13 تا 15 کیلوگرم متغیر می باشد

افزودن نظر
similar

محصولات

مشابه