پروفیل 2*20*40

رنگ:
شاخه:

اشتراک گذاری

قیمت (تومان)

0

قیمت:
تومان
تخفیف:
تومان
قیمت نهایی:

تومان
detail

مشخصات کلی

پروفیل 40*20 دومیل یا به عبارتی پروفیل چهارسانتی متر در دوسانتی متر با ضخامت دومیلی متر که با توجه به ورق مصرفی وزن هرشاخه شش متری آن بین 11 تا 13 کیلوگرم متغیر می باشد.

افزودن نظر
similar

محصولات

مشابه