پروفیل 2*30*20

رنگ:
شاخه:

اشتراک گذاری

قیمت (تومان)

0

قیمت:
تومان
تخفیف:
تومان
قیمت نهایی:

تومان
detail

مشخصات کلی

پروفیل 20*30 دومیل یا به عبارتی پروفیل دوسانتی متر در دوسانتی متر که با توجه به ورق مصرفی وزن هر شاخه شش متری آن بین 9 کیلوگرم تا 11 کیلوگرم متغیر می باشد.

افزودن نظر
similar

محصولات

مشابه