پروفیل 2*20*10

رنگ:
شاخه:

اشتراک گذاری

قیمت (تومان)

0

قیمت:
تومان
تخفیف:
تومان
قیمت نهایی:

تومان
detail

مشخصات کلی

پروفیل 10*20 دومیل یا به عبارتی پروفیل یک سانتی متر در دوسانتی متر با ضخامت دو میلی مترکه با توجه ورق مصرفی آن وزن یک شاخه شش متری آن بین 5 تا7 کیلوگرم متغیر می باشد. 

افزودن نظر
similar

محصولات

مشابه