پروفیل 2*20*20

رنگ:
شاخه:

اشتراک گذاری

قیمت (تومان)

0

قیمت:
تومان
تخفیف:
تومان
قیمت نهایی:

تومان
detail

مشخصات کلی

پروفیل 20 در 20 دومیل یابه عبارت پروفیل دوسانتی متر در دو سانتی متر که با توجه ورق مصرفی وزن یک شاخه شش متری آن بین ۷ تا ۹ کیلوگرم متغیر است.

افزودن نظر
similar

محصولات

مشابه