ورق شیروانی رنگی 0.48 میل

رنگ:
شاخه:

اشتراک گذاری

قیمت (تومان)

0

قیمت:
تومان
تخفیف:
تومان
قیمت نهایی:

تومان
detail

مشخصات کلی

ورق شیروانی رنگی 0.48 میل قرمز به عرض 1.25 متر تولید کارخانه چین

کارخانه:
ابعاد:
عرض (متر)yyy:
1.25
ضخامت(mm)yyy:
0.48
حالت:
حالتyyy:
رول
ضخامت (mm):
رنگyyy:
قرمز
محل تحویل:
استاندارد:
محل تحویلyyy:
بنگاه تهران
افزودن نظر
similar

محصولات

مشابه