سپری 11

رنگ:
شاخه:

اشتراک گذاری

قیمت (تومان)

0

قیمت:
تومان
تخفیف:
تومان
قیمت نهایی:

تومان
detail

مشخصات کلی

سایز:
محل تحویل:
ضخامت:
طول شاخه:
سایز:
11
طول شاخه (متر):
6
وزن هرشاخه:
80
محل تحویل:
بنگاه تهران
افزودن نظر
similar

محصولات

مشابه