پروفیل 507

رنگ:
شاخه:

اشتراک گذاری

قیمت (تومان)

0

قیمت:
تومان
تخفیف:
تومان
قیمت نهایی:

تومان
detail

مشخصات کلی

پروفیل سپری 507  دومیل که به پروفیل 2 لبه ام معروف می باشد که اغلب در ساخت درو پنجره استفاده می شود

سایز:
محل تحویل:
ضخامت:
طول شاخه:
نام محصول:
پروفیل 507
ضخامت:
2
حالت (متر):
6
افزودن نظر
similar

محصولات

مشابه