پروفیل 50*50

رنگ:
شاخه:

اشتراک گذاری

قیمت (تومان)

0

قیمت:
تومان
تخفیف:
تومان
قیمت نهایی:

تومان
detail

مشخصات کلی

پروفیل 50*50 دومیل یا به عبارتی پروفیل 2*50*50 که وزن هراشخه 6 متری آن حدود 20کیلوگرم می باشد.

سایز:
محل تحویل:
ضخامت:
طول شاخه:
نام محصول:
پروفیل 50*50
ضخامت:
2
حالت (متر):
6
افزودن نظر
similar

محصولات

مشابه