پروفیل 100*100 

رنگ:
شاخه:

اشتراک گذاری

قیمت (تومان)

0

قیمت:
تومان
تخفیف:
تومان
قیمت نهایی:

تومان
detail

مشخصات کلی

پروفیل 100*100دوونیم میل یا به عبارتی پروفیل 2.5*100*100 که وزن هراشخه 6 متری آن حدود 50 کیلوگرم می باشد.

سایز:
محل تحویل:
ضخامت:
طول شاخه:
نام محصول:
پروفیل 100*100
ضخامت:
2.5
حالت (متر):
6
افزودن نظر
similar

محصولات

مشابه