پروفیل 100*100

رنگ:
شاخه:

اشتراک گذاری

قیمت (تومان)

0

قیمت:
تومان
تخفیف:
تومان
قیمت نهایی:

تومان
detail

مشخصات کلی

پروفیل  100*100 سه میل یا به عبارتی پروفیل 3*100*100 که وزن هر شاخه 6 متری آن حدود 60 کیلوگرم می باشد.

سایز:
محل تحویل:
ضخامت:
طول شاخه:
نام محصول:
پروفیل 100*100
ضخامت:
3
حالت (متر):
6
افزودن نظر
similar

محصولات

مشابه