پروفیل 60*60 

رنگ:
شاخه:

اشتراک گذاری

قیمت (تومان)

0

قیمت:
تومان
تخفیف:
تومان
قیمت نهایی:

تومان
detail

مشخصات کلی

پروفیل 60*60 سه میل یا به عبارتی پذوفیل 3*60*60 که وزن هرشاخه 6 متری آن حدود 36 کیلوگرم می باشد.

سایز:
محل تحویل:
ضخامت:
طول شاخه:
نام محصول:
پروفیل 60*60
ضخامت:
3
حالت (متر):
6
افزودن نظر
similar

محصولات

مشابه