پروفیل 80*80 

رنگ:
شاخه:

اشتراک گذاری

قیمت (تومان)

0

قیمت:
تومان
تخفیف:
تومان
قیمت نهایی:

تومان
detail

مشخصات کلی

پروفیل  80*80 سه میل یا به عبارتی پروفیل 3*80*80 که وزن هرشاخه 6 متری آن حدود 48 کیلوگرم می باشد.

سایز:
محل تحویل:
ضخامت:
طول شاخه:
نام محصول:
پروفیل 80*80
ضخامت:
3
حالت (متر):
6
افزودن نظر
similar

محصولات

مشابه