پروفیل 90*90 

رنگ:
شاخه:

اشتراک گذاری

قیمت (تومان)

0

قیمت:
تومان
تخفیف:
تومان
قیمت نهایی:

تومان
detail

مشخصات کلی

پروفیل  90*90 چهارمیل یا به عبارتی پروفیل 4*90*90 که وزن هرشاخه 6 متری آن حدود 72 کیلوگرم می باشد.

سایز:
محل تحویل:
ضخامت:
طول شاخه:
نام محصول:
پروفیل 90*90
ضخامت:
4
حالت (متر):
6
افزودن نظر
similar

محصولات

مشابه