پروفیل  10*20

رنگ:
شاخه:

اشتراک گذاری

قیمت (تومان)

0

قیمت:
تومان
تخفیف:
تومان
قیمت نهایی:

تومان
detail

مشخصات کلی

پروفیل 10*20 دومیل یا به عبارتی پروفیل 2*20*10 که وزن هرشاخه 6 متری آن حدود 6 کیلوگرم میباشد.

سایز:
محل تحویل:
ضخامت:
طول شاخه:
نام محصول:
پروفیل 10*20 
ضخامت:
4
حالت (متر):
6
افزودن نظر
similar

محصولات

مشابه