ورق گالوانیزه 0.5 میلیمتر

رنگ:
شاخه:

اشتراک گذاری

قیمت (تومان)

0

قیمت:
تومان
تخفیف:
تومان
قیمت نهایی:

تومان
detail

مشخصات کلی

ورق گالوانیزه به ضخامت 0.5 میلیمتر به عرض یک متر و بیست وپنج کارخانه شهرکرد که به حالت رول می باشد

کارخانه:
ابعاد:
ضخامت(mm):
0.5
عرض (متر):
1.25
حالت:
حالت:
رول
ضخامت (mm):
محل تحویل:
بنگاه تهران
محل تحویل:
استاندارد:
افزودن نظر
similar

محصولات

مشابه