تیرآهن 14 سبک درجه 1.5 ماهان

رنگ:
شاخه:

اشتراک گذاری

قیمت (تومان)

0

قیمت:
تومان
تخفیف:
تومان
قیمت نهایی:

تومان
detail

مشخصات کلی

تیرآهن 14 ماهان که در چهار نوع با عنوان تیرآهن 14 سنگین درجه یک وتیرآهن 14 سنگین درجه 1.5 با وزن هرشاخه 12 متری حدوددا 130 کیلوگرم وتیرآهن 14 سبک درجه یک و تیرآهن 14 سبک درجه 1.5 با وزن هرشاخه 12 متری آن حدودا 122 کیلوگرم تولید و به بازار ارائه می شود.

سایز:
وزن:
کارخانه:
تیرآهن 14 سبک درجه 1.5 ماهان
افزودن نظر
similar

محصولات

مشابه